اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۰۶۷۸۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۰۸۹۲۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۳۹۹۹۹۲۹۸۵ ۰۰۹۸
۹۳۹۹۹۹۲۹۸۶ ۰۰۹۸
خانم نور محمدی ۹۳۰۱۴۳۴۰۴۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ستارخان - حبیب اله جنوبی ساختمان مرکزی طبقه 1

بازرگانی کنترل ولو ایران 02166067823

تلفن

  • ۶۶۰۶۷۸۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۰۸۹۲۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۰۹۷۹۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۳۹۹۹۹۲۹۸۵ ۰۰۹۸
  • ۹۳۹۹۹۹۲۹۸۶ ۰۰۹۸
  • خانم نور محمدی ۹۳۰۱۴۳۴۰۴۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  ستارخان - حبیب اله جنوبی ساختمان مرکزی طبقه 1